• 21 ČVC 24

    Stomatochirurgie

    Stomatochirurgie se zabývá extrakcí zubu. Zuby natolik znehodnocené ( zbytky kořenů, zuby extrémně viklavé ), které by v budoucnu pro pacienta znamenaly spíše problémy, je lépe vytrhnout. Ohrožují svého majitele zánětem, možným otokem a zcela mění zastoupení bakterií v dutině ústní na velice agresivní i vůči ostatním zubům. Naši spolupracující stomatochirurgové provádějí jednoduché i složitější extrakce (trhání) zubů včetně zubů moudrosti, odstranění cyst, resekce kořenových hrotů či zákroky na měkkých tkáních. A to vše samozřejmě bezbolestně v místním znecitlivění. Vždy přitom bereme na zřetel plně funčkní a estetickou rehabilitaci chrupu našich pacientů.